Årsmøte hos Baker Brun tirsdag 21. januar kl 19.00
INNKALLING TIL ÅRSMØTE FOR ORIENTERINGSGRUPPEN

Med dette innkalles til årsmøte for orienteringsgruppen
Tirsdag 21. januar 2014 kl. 19 00
                 Sted: BAKER BRUN på Damsgård

Saker til behandling:
1. Årsrapport for 2013 
2. Regnskap for 2013
3. Budsjett for 2014
4. Valg

Når det formelle er unnagjort koser vi oss med noe å spise og drikke og ser litt på:  

-Terminlisten for 2014
-Årstads arrangementer i 2014
-Fremvisning av noen o-løyper fra lokale og internasjonale løp
-Annet som medlemmene ønsker å diskutere.
-Rekruttering ?


Hilsen
Olav Ingvar Thornes
o-leder

10.12.2013

Det er 1 kommentar til dette innleggetSkriv kommentar

Avatar

Hei! Jeg er leder av Hammer FAU, og vi ber dere oppdatere deres imjnroasfon med dette. Ne5r det gjelder representant fra Hammer til Lf8renskog FAU, se5 har vi ikke valgt dette enda   men dere kan kanskje sette opp meg midlertidig som det?Hammer FAU har ikke fungert skikkelig de siste e5rene, men vi he5per ne5 e5 fe5 gjort noe med dette. Vi har hatt flere mf8ter, og engasjementet er stort. Vi jobber ogse5 kontinuerlig med e5 forberede innflytting i ny skole og feiring av dette.Vi hadde mf8te i Hammer FAU ige5r, og vi har et par spf8rsme5l til dere. 1. Vi f8nsker e5 hf8re med andre FAU'er i Lf8renskog om ordningen som er vedtatt i Lf8renskog Kommune ang fellesturer for klassetrinn og at le6rere ikke lenger  kan  ve6re med pe5 dette. Hammer FAU sf8ker e5 finne frem til en  ny lf8sning  eller omgjf8ring av vedtaket.2. Hammer FAU vil pe5 bakgrunn av be5de  rykter  vi har hf8rt om tilstandene pe5 Lf8renskog   og forse5vidt i Lillestrf8m, samt f8nske fra flere foreldre avholde en temakveld. Vi vil her invitere Politiet til e5 gi imjnroasfon. Er dette noe Lf8renskog FAU vil ve6re med pe5 e5 arrangere?HilsenAnette BerntsenLeder Hammer FAU

06p9EpbBwSg

02.12.2014

Skriv kommentar


Årstad IL fotball benytter seg av gravatars.

  • GSport
  • Gjensidige
  • Obos