Styret i O-gruppen

Styret i orienteringsgruppen i Årstad 2013.

Verv

Navn

Telefon

E-mail

Leder

Olav Lønne

90095635     

ollonne@broadpark.no

Kasserer

Per Haugland

95086747

pe-jh@online.no

Styremedlem

Anne Fjeldstad

40885525

 trofjeld@broadpark.no

Styremedlem

Linda Klanderud

92895566

linda.klanderud@gmail.com

Tur – O

Arne Halvorsen

 

arnehal46@gmail.com


Det er anledning til å kontakte styret på e-mail eller telefon, men kun i saker som dreier seg om orientering i Årstad. 
For øvrig vises det til lenker til Hordaland orienteringskrets og Hordaland bedriftsidrettskrets. 

Her lenker til terminlistene for bedrifts- og kretsløpene; 

Når det gjelder påmelding til kretsløpene, må man ha en kode for å komme seg inn på påmeldingsmotoren Eventor. Den kan du få av laget ditt.
  • GSport
  • Gjensidige
  • Obos