Turorientering 2013

Postene blir lagt ut før 01.05 og ligger ut til 31.10.
Forberedelsene til ny turorienteringssesong er allerede godt i gang. Kartene som brukes er over Alvøenområdet, Kanadaskogen og Damsgårdsfjellet.  Postene blir lagt ut før 01.05 og ligger ut til 31.10. Totalt ca 40 poster med ulike gradering av poeng. De som flinkest til å samle poeng kan få utlevert et merke ved slutten av sesongen. Opplegget egner seg godt for familier som ønsker å komme seg ut på turer med et mål for øyet. Man blir godt kjent i områdene og det kan anspore til både sopp- og bærplukking utover sensommer og høst.Kartmapper med veiledninger og poengliste kan kjøpes flere steder – Loddefjord Bok & Papir på Vestkanten - Bergen Turlag – MX Sport - Fyllingsdalen og Notabene bokhandel Laksevåg senter.Ansvarlig for opplegget er Arne Halvorsen og løypeleggere er samme person sammen med Svein Haukaas/Gunnar Alsaker og Olav Thornes.


  • GSport
  • Gjensidige
  • Obos